“Nejkrásnější dárek” pro KONTAKT

V neděli 18. prosince 2011 byl ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec Michael Dufek pozván na vánoční bohoslužbu Apoštolské církve v Liberci s názvem “Nejkrásnější dárek”. Cílem návštěvy bylo převzetí dárkového poukazu ve výši 7.000,- Kč, které mezi sebou vybrali členové církve a jejich přátelé. Finanční prostředky budou použity na aktivity pořádané pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Druhým příjemcem daru ve stejné výši byla další příspěvková organizace města – Dětské centrum Sluníčko. Všem dárcům ze srdce děkujeme.

Editor tohoto článku