Velikonoční rozjímání s Apoštolskou církví

Sbor Apoštolské církve v Liberci připravil pro liberecké seniory z DPS Krejčího krátké pojednání o původu a smyslu nejdůležitějšího křesťanského svátku – Velikonoc. Pásmo, které bylo pojato jako hudební představení, se uskutečnilo v úterý 19. dubna. V pojednání o významu Velikonoc se členové Apoštolské církve vrátili až do období Starého zákona, do období, které započalo vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví a skončilo návratem do jejich vlasti. Na jednotlivých příbězích byla demonstrována důležitost pevné víry v Boha. Také na příkladu Ježíše Krista, jeho života a jeho smrti opět byla zdůrazněna síla víry.
Netradičním způsobem si senioři oživili vědomosti o tomto církevním svátku,  jehož podstatu určitě znají již od svého dětství, důležité ale bylo především to, že po skončení pořadu se jim osobně členové Apoštolské církve věnovali, jednotlivě s nimi besedovali nejen o Velikonocích, ale i o všem, co seniory „tíží na duši“. Celé odpoledne bylo o poslouchání a naslouchání a milým překvapením bylo i předání malé květiny jako symbolu jara.

Editor tohoto článku